Cơ cấu tổ chức-Giới thiệu
Top
Số 152, Hùng Vương , Phường Tân Bình , TP Đồng Xoài, Bình Phước.
 • Email tutrinh@rosarina.vn
 • Phone 0271 3870227
 • OFFICE HOURS All day : 8:00 - 21:00

Cơ cấu tổ chức

Trở thành đối tác chiến lược trong và ngoài nước trên cơ sở "Hợp tác, phát triển bền vững" hợp tác toàn diện lâu dài nhằm kịp thời đưa những sản phẩm mới và dịch vụ theo các yêu cầu đặc thù của khách hàng.


 

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.

Bộ máy Công ty: Tổng số lao động là 41 người, gồm:

 • Ban lãnh đạo và Kiểm soát: 05 người.

Trong đó: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 01 Trưởng Ban kiểm soát.

- 04 phòng chức năng và 02 đơn vị trực thuộc.

Trong đó:

+ Cơ cấu nhân viên các phòng chức năng: 14 người.

 • Phòng Tổ chức – Lao động: 05 người.
 • Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 03 người.
 • Phòng Kế toán – Tài chính: 03 người.
 • Phòng Kỹ thuật: 03 người.

+ 02 đơn vị trực thuộc: 20 người. 

 • Xí nghiệp Xây dựng: 05 người.
 • Xí nghiệp KT&CB đá Núi Gió: 15 người.
 • Lao động khoán việc: 02 người.

Với lực lượng nhân sự hiện có này, trong thời gian vừa qua đã giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Các phòng ban chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giám sát, phối hợp các đơn vị trực thuộc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tìm cửa hàng
0271 3870227
Chat facebook
Chat trên Zalo