Tin tức - XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC
Top
Số 152, Hùng Vương , Phường Tân Bình , TP Đồng Xoài, Bình Phước.
  • Email tutrinh@rosarina.vn
  • Phone 0271 3870227
  • OFFICE HOURS All day : 8:00 - 21:00


Thông báo 5014/TB-SGDHN - Công bố thông tin

Thông báo 5014/TB-SGDHN - Công bố thông tin

Thông báo 5014/TB-SGDHN Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 27/11/2023

Phương pháp tính giá tham chiếu - Công bố thông tin

Phương pháp tính giá tham chiếu - Công bố thông tin

Phương pháp tính giá tham chiếu - Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 - Công bố thông tin

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 - Công bố thông tin

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 - Công bố thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 - Công bố thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Điều lệ Công ty - Công bố thông tin

Điều lệ Công ty - Công bố thông tin

Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước năm 2021

Bản công bố thông tin năm 2023 - Công bố thông tin

Bản công bố thông tin năm 2023 - Công bố thông tin

Bản công bố thông tin năm 2023 - Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Quyết định 1194/Qđ-SGDHN - Công bố thông tin

Quyết định 1194/Qđ-SGDHN - Công bố thông tin

Quyết định 1194/QĐ-SGDHN Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 27/11/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty CP XD Bình Phước

Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty CP XD Bình Phước

Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô - Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước năm 2019              Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Thứ ba ngày 4 thàng 6 năm 2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước

Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước , nhiệm kỳ 2017 - 2021

Chuyển đến trang 1 2  [sau]
Tìm cửa hàng
0271 3870227
Chat facebook
Chat trên Zalo