Tin tức - XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC
Top
Số 152, Hùng Vương , Phường Tân Bình , TP Đồng Xoài, Bình Phước.
  • Email tutrinh@rosarina.vn
  • Phone 0271 3870227
  • OFFICE HOURS All day : 8:00 - 21:00
Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024 về việc Bầu CT.HĐQT Công ty

Quyết định 1194/Qđ-SGDHN - Công bố thông tin

Quyết định 1194/Qđ-SGDHN - Công bố thông tin

Quyết định 1194/QĐ-SGDHN Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 27/11/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Họp Giao ban tháng 6/2023

Họp Giao ban tháng 6/2023

Báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ tháng 5 2023 và Phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Phước

NGÀY 30/6 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGÀY 30/6 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Bầu TV.HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

UBND tỉnh Bình Phước trao Quyết định Bổ nhiệm cán bộ

UBND tỉnh Bình Phước trao Quyết định Bổ nhiệm cán bộ

Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

NGÀY 8/11/2021 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÀY 8/11/2021 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước đã tổ chức thành công Đại HĐCĐ thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Họp giao ban quý 02/2021

Họp giao ban quý 02/2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2021 và Phương hướng nhiệm vụ quý II/2021

Họp giao ban tháng 10/2020

Họp giao ban tháng 10/2020

Họp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Chuyển đến trang 1 2  [sau]
Tìm cửa hàng
0271 3870227
Chat facebook
Chat trên Zalo