Lịch sử hình thành-Giới thiệu
Top
Số 152, Hùng Vương , Phường Tân Bình , TP Đồng Xoài, Bình Phước.
  • Email tutrinh@rosarina.vn
  • Phone 0271 3870227
  • OFFICE HOURS All day : 8:00 - 21:00

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước là công ty cổ phần được chuyển từ doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH PHUOC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: BICOCO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tình Bình Phước.

Điện thoại: 0271.3881159                  Fax : 0271.3870227

Website: www.xaydungbinhphuoc.com.vn

Ngành nghề kinh doanh:

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước trong giai đoạn 2017 – 2020, Công ty hoạt động tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính mà Công ty đã có nhiều kinh nghiệm như:

- Khai thác và chế biến khoáng sản đá xây dựng;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

- Khảo sát thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình;

 - Kinh doanh bất động sản.

Lịch sử hình thành

Đăng ký lần đầu ngày 02/7/2010

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước trong giai đoạn 2017 – 2020, Công ty hoạt động tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính mà Công ty đã có nhiều kinh nghiệm như:

- Khai thác và chế biến khoáng sản đá xây dựng;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, cấp thoát nước, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

- Khảo sát thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình;

 - Kinh doanh bất động sản.

Định hướng Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước trong giai đoạn 2021 – 2025 

Tiếp tục củng cố và giữ vững thế mạnh của Công ty tại thị trường tỉnh Bình Phước và các khu vực lân cận. Công ty sẽ tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính mà Công ty đã có nhiều kinh nghiệm như:

- Khai thác và chế biến khoáng sản đá xây dựng;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

- Khảo sát thiết kế, giám sát thi công xây dựng;

 

Tìm cửa hàng
0271 3870227
Chat facebook
Chat trên Zalo